Gedichten / Plotseling

Deze teksten kunnen u op weg helpen bij uw persoonlijke gedicht of tekst. In onze ontwerper ontwerper kunt u teksten toevoegen en daar uw tekst in plaatsen.

Plotseling ging je van ons heen
nu staan wij hier alleen.
Onuitsprekelijk is ons verdriet
wij vergeten je niet.

Na een strijd, moeizaam gestreden, 
ging je heen, niet onverwacht. 
Niemand weet hoeveel je hebt geleden, 
onuitputtelijk was je kracht. 
Maar ook hieraan kwam een einde, 
't deed je zeer om ons te laten staan. 
Maar hiermee hebben we vrede, 
omdat je nu kunt rusten gaan.

Een leven,
te kort voor deze aarde,
voor altijd herinnerd en van onschatbare waarde.

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.

Heel plotseling kwam dan de tijd,
voor het nemen van afscheid.
Wij bepalen niet wanneer,
dat doet onze Heer.
Wij moeten verder in ons leven,
dat is voor ons een gegeven.
Daarom besef je des te meer,
een mens is klein en teer.

Zo jong nog
Zoveel plezier in zijn leven
Waarom?
niemand kan ons het antwoord geven

Een schitterend leven van … jaren
Kwam plotseling tot bedaren.

Midden uit het volle leven
vanuit een druk bestaan
is plotseling van ons heengegaan…..(naam)

Afscheid is wanhoop.
Afscheid is pijn.
Afscheid is het besef dat je er niet meer zult zijn.